سفارش تبلیغ
ثبت دامنه و میزبان هاست ایران
اوج دانش، قدرت تشخیص اخلاقی ونمایاندن پسندیده آن و ریشه کن کردن ناپسند آن است [امام علی علیه السلام]